ขออภัยในความไม่สะดวกเว็ปไซต์ โรงพยาบาลวานรนิวาส อยู่ระหว่างการปรับปรุง
โดยศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์